معرفت در گرانیست به هر کس ندهند / پر طاووس گران است به کرکس ندهند! سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره! سلام ای بی وفا ای بی مروت . سلام ای ساز گیتار محبت سلام…

اس ام اس های جدید بی مرامی پیامک بی معرفتی