بهترین وضعیت خوابیدن برای بدن وضعیت خوابیدن روی ستون فقرات و جریان خون تاثیر میگذارد بشر برای سالم بودن و سالم زیستن به خواب نیاز دارد. اکثر متخصصان معتقدند هشت ساعت خواب شبانه یعنی معادل یک‌سوم شبانه‌روز برای همه لازم…

بهترین وضعیت خوابیدن برای بدن