۱۸ خرداد (۸ ژوئن) ؛ روز جهانی اقیانوس ها هشتم ژوئن برابر با ۱۸ خرداد مصادف با «روز جهانی اقیانوس‌ها» است که از سوی سازمان ملل متحد با هدف حفاظت از این منابع گرانبها و نجات اقیانوس‌ها از خطر آلودگی…

8 ژوئن ؛ مصادف با روز جهانی اقیانوس ها