خطر چاقی که کودک شما را تهدید می کند وقتی نوزاد به دنیا می‌آید تپلی و گوشت آلود است، بعد از آن هم در دوران شیرخوارگی والدین و تمام افراد فامیل قربان صدقه کودک تپلی می روند اما از کجا…

خطر چاقی که کودک شما را تهدید می کند

اصلی ترین علت چاق شدن مان چیست؟ چاقی یکی از مسائلی است که امروزه گریبان گیر بسیاری از افراد شده است. دلایل بسیار زیادی عامل بروز چاقی در افراد می شود. اما چند علت وجود دارد که اصلی ترین عوامل…

اصلی ترین علت چاق شدن مان چیست؟

خجالت از چاقی باعث افزایش وزن می شود پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافتند که ارائه تصویر منفی از افراد چاق در اجتماع و رسانه های عمومی سبب ایجاد واکنش روانی غیرارادی در آنها می شود و این موضوع سبب…

خجالت از چاقی باعث افزایش وزن می شود