دردهایی در هفت ناحیه از شکم که باید آن را جدی گرفت بیماری‌های کیسه صفرا و مشکلات کبدی باعث درد در ناحیه بالای راست شکم می شود. هر زمان که دچار دل‌درد می‌شویم اول از همه به فکر سوء‌هاضمه، نفخ،…

دردهایی در هفت ناحیه از شكم که باید آن را جدی گرفت