چرا زنها خیانت را فراموش نمی‌کنند؟ ساعت یادگیری کمتر در طول روز، برای کودکانی که صبحانه نمی‌خورند. محققان می‌گویند حاصل گرسنگی برای کودکان، کم شدن قدرت یادگیری، مشکلات رفتاری و بروز خشم است؛ پس برای جلوگیری از همه این مشکلات،…

چرا زنها خيانت را فراموش نمي‌كنند؟