اشتباهاتی که منجر به کاهش عضلات می شود ۱-انجام ندادن حرکات کششی ممکن است احمقانه بنظر برسد، اما حقیقت دارد. حرکات کششی از آسیب دیدگی جلوگیری می‌کند، محدوده‌ی حرکتی عضله‌ی شما را افزایش می‌دهد، و سرعت ترمیم بدن را بالا…

اشتباهاتی که منجر به کاهش عضلات می شود