با کوچک کردن خود کارهای بزرگ انجام ندهید ! این سوالی است که سال‌ها از خودم پرسیده‌ام و اکنون در تلاشم تا این سوال را از مدیران اجرایی، صاحبان کسب‌و‌کاری که با آنها در تماس هستم بپرسم. ( توجه کنید…

با کوچک کردن خود کارهای بزرگ انجام ندهید !