بهترین گیاه برای رفع تشنگی در ماه رمضان خرفه، شبیه شنبلیله است و برگ‌های روغنی‌مانندی دارد گیاه خرفه با اسم علمی Portulaca Oleracea و با نام انگلیسی Purslane از تیره پرتولاکاسه (Portulacaceae) است که برگ‌های گوشتی و بذرهای سیاه ریز…

بهترین گیاه برای رفع تشنگی در ماه رمضان