انواع مختلف هوش در کودکان کودکانی که هوش ریاضی دارند در درک علت و معلول و الگوهای عددی بسیار موفق هستند کدام پدر و مادری نمیخواهد فرزندش تیزهوش باشد؟ تصور نمیکنم کسی در جواب این سوال دستش را بالا برده…

انواع مختلف هوش در کودکان