قبل از رنگ کردن مو این موارد را حتما در نظر بگیرید خیلی جاها خواند‌ه‌ایم و شنیده‌ایم که رنگ کردن بیش از حد موها یعنی بیشتر از سالی ۱۰ بار می‌تواند ضررهایی برای موها و گاهی هم سلامت ما داشته…

قبل از رنگ کردن مو این موارد را حتما در نظر بگیرید