زیباترین و خارق العاده ترین معماری های جهان طرحی که تا به حال نظیر آن دیده نشده، طرحی که اولین بار با نقش های تراشیده شده بر روی دیوار ترسیم شده است و همانند سنگ های آسمانی است. مکعب آبی…

زیباترین و خارق العاده ترین معماری های جهان