چرا همسرتان به اندازه شما عاشق نیست؟ باید برای ساختن یک عشق خوب هم کار کنید و زحمت بکشید همه بار زندگی مشترک‌تان به دوش شما افتاده و احساس می‌کنید همسرتان تنها مصرف‌کننده عشقی است که خودش برای پر و…

چرا همسرتان به اندازه شما عاشق نيست؟