با کوچک کردن خود کارهای بزرگ انجام ندهید ! این سوالی است که سال‌ها از خودم پرسیده‌ام و اکنون در تلاشم تا این سوال را از مدیران اجرایی، صاحبان کسب‌و‌کاری که با آنها در تماس هستم بپرسم. ( توجه کنید…

با کوچک کردن خود کارهای بزرگ انجام ندهید !

۷ اشتباه رایج فروشندگان در خرید و فروش در هر حرفه‌ای، خوب و بدهای زیادی وجود دارد. فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. مدیر سبز – آذر جوزی: در هر حرفه‌ای، خوب و بدهای زیادی وجود دارد. فروش نیز…

7 اشتباه رایج فروشندگان در خرید و فروش