۵ مهرماه (۲۷ سپتامبر) ؛ روز جهانی جهانگردی از دید سازمان ملل، جهانگرد یا گردشگر کسی است که کشوری غیر از کشور محل اقامت خود را مورد بازدید قرار دهد، مشروط بر این­که، این بازدید به منظور احراز هیچ­گونه شغل…

۲۷ سپتامبر(۵ مهرماه)؛ روز جهانی جهانگردی