با انجام این ورزش ها صدها کالری بسوزانید هولاهوپ یا حلقه رنگی در ۳۰ دقیقه ۳۰۰ کالری می سوزاند بیانسه برای کم کردن دور کمرش، هولاهوپ می زند. برای این کار یک حلقه رنگی برای بزرگسال (حلقه های بزرگسالان بزرگتر…

با انجام این ورزش ها صدها کالری بسوزانید