برو از شوهر های مردم یاد بگیر! مقایسه همسر می‌تواند هم برای مرد و هم زن مشکل ایجاد کند همسر من خیلی خوب است. خصوصیات رفتاری خوبی دارد، اما ازنظر درآمد با شوهرخواهرم فرق دارد. هیچ‌وقت نمی‌تواند مثل شوهرخواهرم پولدار…

برو از شوهر های مردم یاد بگیر!