ساخت اجاق مسافرتی با قوطی کنسرو می خواهیم درست کردن اجاق مسافرتی با استفاده از قوطی کنسرو را یاد بگیریم. خریدن همه وسایل لازم برای سفر و کمپ زدن هزینه زیادی دارد ولی می شود برای کم کردن هزینه ها…

ساخت اجاق مسافرتی با قوطی کنسرو