زیباترین و شگفت انگیز ترین درختان جهان زمین عزیز و دوست داشتنی ما سرشار از زیبایی های طبیعی است.زیبایی هایی که این سیاره را به مکانی جذاب و دوست داشتی برای ما تبدیل نموده است. یک درخت گل ۱۲۵ ساله…

زیباترین و شگفت انگیز ترین درختان جهان