جدیداً زود سیر می‌شوید؟ این یعنی علامت خطر! با کمک این راهنما می‌توانید احتمال ابتلا ی خودتان به سرطان‌های گوارشی را تخمین بزنید. مجله سیب سبز – ستاره محمد: به گفته دکتر مجید صمصامی، دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی سرطان‌های…

جدیداً زود سیر می‌شوید؟ این یعنی علامت خطر!