عکسهای باور نکردنی از معجزه لاغر شدن The Biggest Loser نام برنامه ای تلویزیونی بود که از طریق شبکه جهانی NBC و چندین شبکه تلویزیونی دیگر برای مبارزه با چاقی پخش می شد. بدینصورت که در نهایت کسانی که به…

عکسهای باور نکردنی از معجزه لاغر شدن