۲۹ راهکار برای ۱۰۰ ساله شدن از آنچه می‌خورید تا آنگونه که زندگی می‌کنید، کارهای کوچکی وجود دارد که برای افزایش عمر می‌توان انجام داد. به نقل از سلامت ؛ این مورد را در نظر بگیرید: در قرن بیستم، متوسط…

29 راهکار برای 100 ساله شدن