روش های نادرست در نگهداری موی سر ۱٫ شامپو کردن روزانه بهترین حالت و شرایط مو در زمانی است که چربیهای طبیعی پوست سر بتوانند به نوک موها برسند. به همین دلیل بسیاری از متخصصین مو توصیه میکنند که موها…

روش های نادرست در نگهداری موی سر