۱۰مارس ،سالروز اولین مکالمه تلفنی جهان –اختراع تلفن در دوم ژوئن سال ۱۸۷۵ میلادی مصادف با ۱۱ خرداد ۱۲۵۴ شمسی توسط  الکساندر گراهام بل با همکاری دوستش واتسون — اولین مکالمه تلفنی جهان در دهم مارس ۱۸۷۶ میلادی (۱۲۵۵ شمسی)…

سالروز اولین مکالمه تلفنی جهان -10 مارس