غار همیشه درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند در کشور نیوزلند غار هایی به نام وایتومو گلوورم در نزدیکی شهری با همین نام قرار دارد. غار زیبای وایتومو گلوورم در نیوزلند همیشه درخشان است و زیبایی و جلوه خاصی دارد. شهرت…

غار همیشه درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند