شگفت انگیز ترین روستای هابیت ها در دنیای واقعی اگر فیلم های ارباب حلقه ها و هابیت را دیده باشید حتما روستای Hobbiton را می شناسید. جالب است بدانید روستایی در دنیای واقعی وجود دارد که در نیوزلند واقع شده…

شگفت انگیز ترین روستای هابیت ها در دنیای واقعی