خورش قیمه با قارچ بدون گوشت هنر و مهارت یک آشپز دانا این است که غذا ها را هم سالم بپزد هم لذیذ. اگر شما هم فکر می کنید فقط گوشت غذاها را خوشمزه می کند، قیمه با قارچ را…

خورش قیمه با قارچ بدون گوشت