آیا ورزش برای افرادی که خیلی لاغر هستند خطر دارد؟ در دنیای رسانه‌ها، جایی که کاهش وزن یعنی همه چیز، سخت است که باور کنیم بعضی‌ها هم نیازمند افزایش وزن هستند. ترکیبی از تمرین‌های ورزشی مناسب، و افزایش کالری صحیح،…

آیا ورزش برای افرادی که خیلی لاغر هستند خطر دارد؟