به چه دلیل موی مردان می‌ریزد؟ ژنتیک، بزرگترین نقش را در ریزش موی جلو و بالای سر ایفا می‌کند ریزش مو، طاسی، و عقب رفتن خط رویش مو! این‌ها برای بسیاری از مردها یک بخش اجتناب ناپذیر از زندگی است.…

به چه دلیل موی مردان می‌ریزد؟