پوریا پورسرخ فارغ التحصیل دکتری فیزیولوژی گیاهی است و قبل از شروع فعالیت هنری در سینما به عنوان خبرنگار در نشریات هنری و اجتماعی از جمله دنیای جوانان مشغول به ‌کار بود و همزمان در یک شرکت تبلیغاتی در دبی…

عکس های جدید پوریا پورسرخ