چهره ابراهیم شفیعی، را در خنده‌بازار دیده‌اید اما صدایش را حتما قبل از این هم شنیده بودید. کارتون‌های بسیار زیادی با صدای او دوبله شده است و یکی از نقش‌هایی که می‌شود به یادش آورد، تئودور در کارتون آلوین و…

ابراهیم شفیعی خنده بازار