بلندترین و ترسناک ترین پل معلق ایران پل معلق پیرتقی در دره های عمیق و زیبای شهر هشتجین از توابع خلخال شاید یکی از بلند ترین پل های معلق ایران باشد. عبور از این پل که از روی دره های…

بلندترین و ترسناک ترین پل معلق ایران