مهران مدیری سریال جدیدش را به مرحله پیش تولید رساند مهران مدیری اخیرا سریال جدیدی را شروع کرده و همزمان با ساخته شدن فصل ۲ سریال در حاشیه ، این سریال جلو خواهد رفت.لازم به ذکر است که این سریال…

مهران مدیری سریال جدیدش را به مرحله پیش تولید رساند