راز گرم شدن حمام شیخ‌بهایی با یک شمع گرمابه‌های تاریخی اصفهان همچون حمام علی قلی آقا و حمام شیخ‌بهایی با معماری زیبای درونی و فضاهای مختلفی مانند استخری برای ‌آب‌تنی، مکانی با سنگ‌ مرمر خاص برای ماساژ دادن کمر، مکان‌هایی…

راز گرم شدن حمام شیخ‌بهایی با یک شمع