کاخ تاریخی پنا در پرتغال یکی از مجلل ترین کاخ های ملی در جهان در کشور پرتغال است کاخ پنا همه ساله شاهد هزاران گردشگر از اقصی نقاط جهان است. کاخ ملی پنا بالای تپه ای مشرف بر شهر سینترا…

کاخ تاریخی پنا در پرتغال