رشته کوه سهند عروس کوهستانهای ایران سهند نام قله‌ای در شمال شهرمراغه واقع در استان آذربایجان شرقی ایران است. رشته کوه سهند به عنوان عروس کوهستانهای ایران مشهور است . دامنه های سر سبز و چشمه های روان آن بسیار…

رشته کوه سهند عروس کوهستانهای ایران