هر بانوی ایرونی این رو می دونه که آشپزی و کدبانوگری آن قدر فوت و فن داره که هر روز باید نکته ای جدید یاد گرفت.بنابراین مطلب زیر رو بخونید تا به دانسته های قبلیتون اضافه شه: ۱ – برای رفع…