رنگ رژلب شخصیت شما را فاش میکند! رژلب هایی با سایه رنگ های قرمز:این رنگ بخش شاد و احساساتی یک زن را آشکار می کند. زنانی که از رژلب های قرمز استفاده می کنند دارای اعتماد به نفس و سرشار…

رنگ رژلب شخصیت شما را فاش میکند!

کدام رژلب قرمز مناسب پوست شماست ؟ مجله زیبایی سالم – آتنا علیزاده: به مهمانی دعوت شده اید و آماده حرکت هستید. قبل از خارج شدن از منزل، چهره تان را در آینه چک می کنید اما یک چیزی کم…

کدام رژلب قرمز مناسب پوست شماست ؟