گذاشتن مژه مصنوعی ، مژه های طبیعی را از بین می برد مژه های طبیعی، چشم را از گردوخاک، مواد خارجی وعرق محافظت می کنند، در حالیکه مژه های مصنوعی آلوده می توانند به آزردگی و عفونت چشم منجر شوند.…

گذاشتن مژه مصنوعی ، مژه های طبیعی را از بین می برد