معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در خصوص کشف این کتیبه گفت: قسمتی از این کتیبه سنگ نوشته از بین رفته و تنها قسمتی از آن در یکی از کوه های اطراف شیراز دیده می شود. …