جثه این زن خیلی از مردها را فراری می دهد!! در جامعه خانم های تنومند و قدرتمند یافت می شوند که در خیابانها با مردان مختلف دست و پنجه نرم می نمایند. خانم “آمازون اماندا”۳۸ ساله در خیابانهای نیویورک با…

جثه این زن خیلی از مردها را فراری می دهد!!