مواد لازم (جهت ۸تا۱۰ نفر): ابتدا مواد لازم برای کباب: گوشت کنجه نیم کیلو سینه و ران مرغ کنجه نیم کیلو پیاز کوچک دونیم کرده ۳-۴ عدد بامجان با پوست حلقه حلقه ۱عدد کدوسبز با پوست حلقه حلقه ۱عدد…