روابط درست با همکاران در فرهنگ های مختلف در بسیاری از فرهنگ‌ها زمان بسیار زیادی برای برقراری رابطه‌ دوستی لازم است و اگر شما انتظارات خود را بازسازی نکنید، احتمالا کمبود‌هایی را احساس خواهید کرد. روزنامه دنیای اقتصاد: مایکل حدود…

روابط درست با همکاران در فرهنگ های مختلف