تاثیرات آلودگی هوا بر روی موها آیا آلودگی هوا می تواند تاثیر منفی بر سلامت و شادابی موها داشته باشد؟ بله، امروزه آلودگی هوا به یکی از بزرگ ترین دغدغه های ساکنان شهرهای بزرگ و صنعتی، تبدیل شده است. از…

تاثیرات آلودگی هوا بر روی موها