چی بخوریم تا سرطان نگیریم؟ برخی مواد غذایی در پیشگیری از ابتلا نقش بسیار مهمی دارند، بطوریکه مصرف ۹ ماده غذایی باعث می‌شود، از ابتلا به سرطان جلوگیری شود. امروزه علیرغم ظهور تکنولوژی‌های نو و تغییر روش‌های زیستی؛ مردم در…

چی بخوریم تا سرطان نگیریم؟

جدیداً زود سیر می‌شوید؟ این یعنی علامت خطر! با کمک این راهنما می‌توانید احتمال ابتلا ی خودتان به سرطان‌های گوارشی را تخمین بزنید. مجله سیب سبز – ستاره محمد: به گفته دکتر مجید صمصامی، دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی سرطان‌های…

جدیداً زود سیر می‌شوید؟ این یعنی علامت خطر!