چه غذاهایی با گوشت درست کنیم؟ پزشکان توصیه میکنند از مصرف بیش از حد گوشت قرمز خوداری کنید. اما به هر حال مصرف به اندازه آن نیاز بدن است. ۱-کف گوشت در حال پخت را دور بریزیم یا نه؟ بهتر…

چه غذاهایی با گوشت درست کنیم؟