چند نمونه از مواد غذایی که مصرف زیادشان مسمومیت ایجاد میکند باقلا : این دسته از حبوبات، منبع عالی پروتئین، فولات و فیبر است اما حاوی سمی به نام کومارین است که حالت تهوع، استفراغ و معده درد ایجاد می…

چند نمونه از مواد غذایی که مصرف زیادشان مسمومیت ایجاد میکند