آموزش دوخت یک کیف چرمی زیبا این کیف رودوشی زیبا را می توانید به عنوان یکی از اولین کارهای چرمی بدوزید . برش و دوخت بسیار ساده ای دارد و می دونم از عهده اش بر می آیید. دوخت این…

آموزش دوخت یک کیف چرمی زیبا