ترک پاشنه پا را چگونه درمان و خوب کنیم؟ میتوان برای پاشنه پاها از ماسکهای خانگی هم استفاه کرد. یک نوع کرم خانگی با استفاده از موز درست می شود برای این کار موزی را بکوبید تا به‌صورت خمیر در…

ترک پاشنه پا را چگونه درمان و خوب کنیم؟