روش های از بین بردن تیرگی پوست زیر بغل ۱-جوش شیرین برای درمان خانگی تیرگی زیر بغل می‌توانید از جوش شیرین هم استفاده کنید. شما می توانید بعد از حمام کردن، کمی جوش شیرین را به زیر بغل بزنید واجازهدهید…

روش های از بین بردن تیرگی پوست زیر بغل